Handicap adgang

Kørestole, gangbesværede m.fl. kan få adgang til biografsalen via vores saludgang, hvor vi har en rampe.

Når du ankommer til biografen, ringer du til biografen på tlf. 56950025, hvorefter vi vil sørge for, at der bliver åbnet for dig ved saludgangen i gården. Dog almindeligvis tidligst 10-15 min. før forestillingens start.

Operatøren, som åbner døren, vil også have din billet med til dig og modtage betaling for den.

Ledsagerkort

Handicappede, der ikke har mulighed for at gå i biografen til film-forestillinger uden ledsager, kan få udleveret en fribillet til ledsageren ved forevisning af ledsagerkort. En ledsager skal være over 18 år og være normalt fungerende.

Ved opera, ballet o.lign. gives 50% rabat på billetten til ledsageren ved forevisning af ledsagerkort.


Vel mødt!